Relieffer på skulpturen, symboliserer hvad der rører sig i området, skole, landbrug og erhvervsliv